Description physique

1 plan : grav.
Export PDF de l'IR
Voir dans l’inventaire

Archive notice

PARIS, 1756. Nieuwe Kaart der platte grond van de Stad Parys en derzelver voorstedenmet aanwyzing van de kwartieren straaten markten pleinen paleizen abtdyen kerken loosters en andere voornaame gebouwen na het origineel van M. De La Grive.

Dates

1756

Présentation du contenu

Titre dans cartouche.

Last modification on 20/12/2021

Format Physique Vincennes