Description physique

1 plan : grav.
Export PDF de l'IR
Naviguer dans l'inventaire

Notice d’archives

PARIS, 1756. Nieuwe Kaart der platte grond van de Stad Parys en derzelver voorstedenmet aanwyzing van de kwartieren straaten markten pleinen paleizen abtdyen kerken loosters en andere voornaame gebouwen na het origineel van M. De La Grive.

Dates

1756

Présentation du contenu

Titre dans cartouche.

Dernière modification le 20/12/2021

Format Physique Vincennes